TECHNIKI PLASTYCZNE

Metoda pobudzania i rozwijania inwencji twórczej przez zajęcia plastyczne, oparte w dużej mierze na wyobraźni i fantazji twórczej dzieci jest powszechnie znana i stosowana. W praktyce charakteryzuje ją posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi i środkami kształtowania uzdolnień artystycznych wychowanków, a także motywowaniem ich do wyrażania siebie w pracach plastycznych.

Pragnę zaprezentować niektóre spośród wielu technik, wykorzystywanych przeze mnie na zajęciach plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Ograniczam zestaw do ćwiczeń, których stosowanie nie wymaga kosztownych urządzeń, specjalistycznych sprzętów i trudnodostępnych materiałów, a których uprawianie jest celowe, dające dzieciom i mnie wiele radości i satysfakcji.


Obrazy na płótnie

 

Rurki z papieru

Prasowana słoma

 

Witraż z papieru

Rzeźby w gipsie

 

Mozaika z papieru

Przecierka na świecy

 

Mokre w mokrym

Rysunek pastelami

 

Collage z bibuły

Prasowanka z pasteli

 

Witraże (i nie tylko)

Collage

 

Farba i mydło

Wyklejanki z włóczki

 

Wydrapywanka kolorowa

Rysowanie nitką

 

Malowanie klejówką

Frotaż

 

Malowanie na kaszy

Rysunek lawowany

 

Tempera

Malowanie akwarelą

 

Szkic ołówkowy

Nakrapiany tusz

 

Masa papierowa

Malowanie plasteliną

 

Szkic "podrysowany"

Masa papierowa gotowana

 

Malowanie na "gnieciuchu"

Płaskorzeźba z plasteliny

 

Rysunek na papierze ściernym

Collage z gazet

 

Papieroplastyka

Malowanie na gazie

 

Masa solna


Wszystkie przedstawione techniki są efektem moich zawodowych doświadczeń i wieloletnich poszukiwań

 

mgr Beata Marchel

nauczyciel nauczania zintegrowanego i sztuki plastyki

w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku